De asemenea, Utilizatorul își asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile Portalului. Administratorul nu are nicio responsabilitate juridică față de informațiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui site.

Prin folosirea acestui Site, utilizatorul este de acord să compenseze, apere și să nu facă răspunzător www.infiintare.srl pentru și împotriva oricăror pierderi, cheltuieli, pagube și costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, rezultând din încălcarea lui a prezenților termeni și condiții.

 1. UTILIZAREA ILEGALĂ SAU INTERZISĂ
  Ca o condiție de utilizare a Serviciilor, Utilizatorii nu vor folosi Serviciile pentru orice scop care este ilegal sau interzis de acești termeni și condiții.

Utilizatorilor li se interzic următoarele acțiuni:

încercarea de a suprascrie, de a se sustrage de la, sau de a dezactiva orice caracteristici de criptare sau protecții software folosite în siteurile web și aplicațiile www.infiintare.srl sau de a se sustrage acestora;

descărcarea sau încercarea de a descărca un întreg site sau porțiune a platformei www.infiintare.srl, cu excepția cazurilor izolate în care o anumită parte a conținutului de pe site are relevanță într-un cadru de informare sau este permis prin utilizare în acest scop;

reproducerea sau distribuirea de conținut, de exemplu prin includerea conținutului în alte site-uri web, zone web de conținut (arhive), sau în rețele organizaționale;

întreprinderea oricărei activități care poate deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta orice server www.infiintare.srl sau rețelele conectate la acestea, sau care poate interfera cu orice altă parte care utilizează și beneficiază de Servicii. Aceasta include, dar nu se limitează la, programe care descarcă automat sau exportă conținut, cunoscute ca roboți web, spiders, crawlers, wanderers sau acceleratoare, și programe offline de navigare sau descărcare pentru uz offline (offline browsers și offline downloaders);

încercarea de a obține acces neautorizat la servere www.infiintare.srl, la alte conturi, sisteme de computere sau rețele conectate la orice server aparținând www.infiintare.srl sau la oricare dintre Servicii, prin hacking, spargerea parolelor (password mining) sau prin orice alte mijloace. Utilizatorii nu pot să obțină sau să încerce să obțină orice materiale sau informații prin orice mijloace care nu au fost puse în mod explicit și intenționat la dispoziția Utilizatorului prin intermediul Serviciilor;

modificarea, ascunderea sau eliminarea notificărilor de copyright sau alte atribuiri incluse pe Site;

utilizarea sau autorizarea utilizării conținutului în scopuri comerciale sau de câștig, cu excepția celor autorizate de www.infiintare.srl.

 1. DATELE UTILIZATORULUI DE PE PORTAL ȘI ASPECTE LEGATE DE SECURITATEA ACESTOR DATE
  După completarea formularului de înregistrare pentru oricare dintre serviciile sale, Utilizatorul va primi un cont și o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. Administratorul nu își asumă nicio responsabilitate față de eventualele consecințe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terțe, din orice motive.
 2. LEGEA APLICABILĂ
  Acest site internet (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există legături) este controlat de către www.infiintare.srl. Prin accesarea acestui site, utilizatorul acceptă că acești termeni și orice dispută legată de ei sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor competente din Cluj Napoca, România. Acest Site poate fi accesat de oriunde în România și de peste hotare. www.infiintare.srl nu oferă nicio asigurare că conținutul acestui Site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României.
 3. LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR
  Administratorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile Portalului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
 4. RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR
  Întreaga răspundere de orice natură pentru informațiile care sunt publicate/transmise pe Internet de către Utilizator în contul său de pe Portal, precum și pentru consecințele care pot apărea în urma acestor activități, aparține în exclusivitate Utilizatorului.
 5. ÎNCHEIEREA ACORDULUI
  Administratorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. De asemenea, își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condițiile menționate mai sus. În cazuri excepționale, Administratorul își rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.